fbpx

משאית חשמלית

בשנים האחרונות יצרניות המשאיות הגדולות החלו למכור ולשווק משאיות חשמליות. השיפורים בטכנולוגיית הסוללות והתחבורה החשמלית הביאו לשוק משאיות חשמליות עם טווחי נסיעה גבוהים ויכולות טעינה מהירות. בין היצרניות שמשווקות משאיות חשמליות ניתן למצוא את וולוו, שהמשאית החשמלית שלה נמכרת גם בארץ, טסלה, דיימלר ו-BYD.

משאית חשמלית, המבוססת על סוללות, מאפשרת חסכון גדול מאוד בתפעולה, הנובע מעלויות תחזוקה וטיפולים נמוכות, יחד עם הוצאות חשמל נמוכות מאוד ביחס להוצאות דלק של משאית דיזל. בנוסף לכך, משאית חשמלית היא שקטה, ולא פולטת מזהמים או גזי חממה.

יתרון נוסף במעבר לצי של משאיות חשמליות הוא ההשפעה על דו״ח ה-ESG של הארגון. הכנסה של משאיות חשמליות לצי יכול להשפיע על דו״ח ה-ESG ולהקטין את פליטות הפחמן דו-חמצני של הארגון.

Back to top button