fbpx

תנאי השימוש באתר evm.co.il

ברוכים הבאים לאתר EV Magazine בכתובת evm.co.il (להלן: "האתר"), שבבעלותו ובניהולו של אוהד אסטון (להלן: "מנהל האתר"), כתובת: קדש ברנע, תל אביב, דוא"ל: info@evm.co.il.

האתר הינו פלטפורמה לשיתוף מידע וחדשות בנושאי תחבורה, רכבים חשמליים, אנרגיה, טכנולוגיה, כלכלה ועוד.

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שהזמנת דרך האתר.

אתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל והנך מבצע הזמנת שירות, הנך מצהיר כי גילך הינו 16 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  1. "אתר האינטרנט" או "האתר" – מנהל האתר ו/או נציגיו ו/או כל מי שפועל מטעמו.
  2. "המשתמשים" – המשתמשים באתר.
 2. רשיון שימוש מוגבל
  1. בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר. 
  2. ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה ולהבהיר לו כי הוא מחויב על-פיהם. 
  3. האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  4. חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר ו/או לעשות שימוש באתר שאינו טבעי ו/או סביר לגולש.
  5. האתר ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי להפסיק פעילותו בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר. 
  6. הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
 3. הגבלת אחריות האתר
  1. המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו.
  2. לידיעת המשתמש כי חלק מהפרסומים באתר הינם פרסומים ממומנים, ומסומנים כתוכן ממומן.
  3. כל התכנים אשר יוצגו באתר מבטאים את דעתו האישית של הכותב, ואינם בגדר המלצה, עצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית. בכל ענין משפטי ו/או מקצועי ו/או חשד לעניין כזה יש לפנות לאנשים המוסמכים לכך, ואין להסתמך על האתר ועל המידע המצוי בו.
  4. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו, בקשר או בעקבות השימוש באתר.
  5. האתר כולל מידע שיווקי ויתכנו שגיאות או אי דיוקים במידע המוצג.
  6. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  7. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.
  8. האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
  9. האתר מאפשר למשתמשים להגיב לתכנים המופיעים בו, האתר לא יישא בכל נזק כתוצאה משימוש במידע המוצג בו לרבות בתגובות, לרבות נזק כספי, נזק נפשי, נזק רפואי, הוצאות או כל נזק אחר. 
  10. . האתר לא בודק את המשתמשים ודיווחיהם, ואיננו נושאים באחריותם לפרסומים. יחד עם את, האתר עושה מאמצים לנטר ולבדוק איכות הפרסומים, ויהא רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי להסיר תגובות ו/או לקצר אותן. כמו כן, האתר רשאי למנוע ממך לפרסם תכנים נוספים באתר.
  11. על המשתמשים חל איסור להעלות לאתר תכנים אשר עלולים להטעות את הציבור או לפגוע בו בכל דרך (לרבות אך לא רק: פרסום פרטים אישיים של משתמשים, פרסום מידע שקרי ומטעה, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים, קללות, איומים, הסתה, גזענות וכיוצ"ב) . על התוכן המפורסם באתר להיות חוקי לפי כל דין.
  12. טווחי הנסיעה של הרכבים החשמליים המופיעים באתר מבוססים על הערכות של צוות האתר הנובעות בין היתר ממבחני דרכים, הערכת צריכת טווח ותחזיות המבוססות על גודל הסוללה, מבנה ומשקל הרכב. טווח הנסיעה בפועל מושפע מגורמים רבים מאוד, בינהם סגנון הנהיגה, תוואי הדרך, משקל הנוסעים והמטען ברכב, מזג האוויר ועוד, והוא עלול להיות שונה גם מהטווח המוצהר לפי תקן WLTP, וגם מהטווח המתקבל בפועל.
  13. עלויות הטעינה והאחזקה של רכב חשמלי המופיעות באתר מתבססות על מידע שנאסף על ידי צוות האתר, אך הן עלויות להשתנות כתלות בסוג הרכב, שגרת הטיפולים הנדרשת של היבואן או היצרן, עלויות הטעינה בפועל ועוד.
 4. מדיניות פרטיות
  1. הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות. 
  2. מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות.
  3. האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  4. בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).
  5. האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:
   1. אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.
   2. שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.
   3. טיפול במחלוקות.
   4. טיפול בבעיות טכניות.
   5. שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.
   6. פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו.
   7. כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.
  6. הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את המידע שמסופק על ידך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.
  7. בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל. 
  8. האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.
 5. Cookies ומערכות נוספות
  1. ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה" (Cookie) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שאינו חושף בהכרח את זהותך, ונעשה באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים").
  2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
  3. כמו כן, באתר פועלות מערכות נוספות: כגון Google Analytics, Facebook Pixel, אשר אוספות מידע על המשתמש ומסייעות לאתר לשפר את חוויית השימוש שלך, לרבות על ידי הצגת פרסומות מותאמות למשתמש. השימוש ששירותים אלו עושים בנתונים הנאספים הינו בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם. האתר לא יישא באחריות שקשר לנתונים הנאספים על ידי שירותים אלו.
 6. בעלות בקניין הרוחני
  1. הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
  2. כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
  3. חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
  4. כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 7. דיווח על שימוש לרעה
  1. אם נתקלת בשימוש לרעה באתר, פרסום שגוי או פוגעני או כל פעולה אחרת שאינה חוקית, אנא פנה למנהל האתר בדוא"ל: info@evm.co.il ודווח על כך.
 8. עדכון תנאי ההתקשרות
  1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  2. כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.
 9. שיפוי
  1. הנך מתחייב לשפות את האתר ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או כל חוק אגב השימוש באתר.
  2. כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, האתר יהיה זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך. 
 10. מקום השיפוט
  1. כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
Back to top button